Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Webstore voorwaarden

Introductie

Op deze website word je als internetgebruiker informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. Ook wordt de mogelijkheid geboden een aantal van deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen.

Wij hebben www.anteagroupwebstore.nl ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en klanten van Antea Group in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Wij hebben deze website met grote zorg samengesteld, maar kunnen de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen.

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy- & cookiebeleid vind je informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met jouw gegevens wordt omgegaan. Ook lees je hoe jouw privacy daarbij wordt beschermd.

Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze website kun je het onderdeel Bestelvoorwaarden raadplegen. Als je gebruik maakt van deze website verklaar je je akkoord met de genoemde voorwaarden.

Eigendom van Antea Group Nederland

De webstore en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Antea Nederland B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antea Group.

Informatie en prijzen

De op deze website getoonde informatie wordt door Antea Group met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Antea Group behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en deze tegen de verkeerde prijs of voorwaarden is besteld, kan Antea Group aangeven dat de juiste prijs wordt gehanteerd bij de bestelling in plaats van de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.  Wens je de bestelling niet onder de aangepaste prijs of voorwaarden te accepteren, dan kun je op dat moment besluiten af te zien van de bestelling. Indien je desondanks alsnog afneemt, dan zal de nieuwe prijs en/of voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij anders aangegeven.

Eventuele aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en zolang de voorraad strekt.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Antea Group domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze websites aangeboden downloads..

Aansprakelijkheid voor aangeboden downloads

Deze website kan de mogelijkheid bieden om door derden ontwikkelde software gratis te downloaden. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software behalve bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Klantenservice

De klantenservice is op werkdagen van 8:00 uur tot 21:00 uur telefonisch bereikbaar via 036 5308530 of via webstore@anteagroup.nl.

Ook biedt de website de mogelijkheid je vraag te stellen via WhatsApp en kun je op de website 24/7 een terugbelverzoek plaatsen. Wij nemen dan de eerstvolgende werkdag contact met je op.

Toegang tot de Webstore, producten en diensten

De Webstore bevat diverse diensten en producten die (elektronisch) ter beschikking worden gesteld. Daarvoor kan een account benodigd zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van je account(s), toegangscode(s) en wachtwoord(en) en je dient deze zorgvuldig te gebruiken, geheim te houden en erop toe te zien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra je een vermoeden hebt dat een onbevoegde toegang daartoe heeft of kan hebben, dien je dit direct aan ons te melden.

Wij behouden ons het recht om een account te wijzigen, te blokkeren, of te verwijderen en zullen je informeren wanneer dat het geval is.