Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Gemeenten dragen zorg voor een schone en verzorgde openbare ruimte. De aanpak en zo mogelijk het voorkomen van zwerfafval is hierbij een belangrijk onderdeel. Zeker omdat zwerfafval als een van de belangrijkste ergernissen onder burgers wordt gezien. Bovendien kan zwerfafval in het straatbeeld bepalend zijn voor de beleving van de openbare ruimte door bewoner, bezoeker of toerist.

Met de aanpak bijplaatsing en dump inzamelcontainers wordt de huidige situatie in beeld gebracht waarna een analyse volgt. De verbeterpunten en gerichte acties worden daarna vastgelegd in een plan van aanpak.

Op basis van een kernachtige samenvatting van de huidige aanpak, formuleren we verbetervoorstellen en concrete acties.

De analyse zal ingaan op verschillende elementen zoals:

  • Beleid en organisatie: Welke kaders en uitgangspunten hanteert jouw gemeente? Hoe geeft de gemeente hier invulling aan?
  • Voorzieningen: Welke voorzieningen zijn er in de gemeente?
  • Reinigen: Hoe is het opruimen en schoonmaken geregeld?
  • Monitoren: Wat is de kwaliteit van beleving omtrent schoon?
  • Communiceren: Hoe wordt met verschillende doelgroepen gecommuniceerd over schoon?
  • Handhaven: Hoe ziet handhaving op zwerfafval eruit?
  • Participatie: Hoe wordt de burger betrokken bij de openbare ruimte?

Staat een fijne, schone leefomgeving ook hoog op jouw politieke agenda? Een adviseur van Antea Group bekijkt de situatie en adviseert welke maatregelen genomen kunnen worden om dumpingen te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Voer je de adviezen ook uit in de praktijk?

Wij kunnen je, indien gewenst, ook ondersteunen bij het verder uitwerken, monitoren en realiseren van de verbeteringen.

Voor hoeveel locaties telt dit advies?

Dit advies geldt in principe voor 1 locatie binnen de gemeente. Wanneer op meerdere locaties problemen spelen, stemmen we dit met je af en maken hier met jou afspraken over.

 

Anderen kochten ook