Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Best Value (BVP) is een verandering in het traditionele opdrachtgever– opdrachtnemerschap. De opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van ervaring het beste het project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin een faciliterende rol.

In deze training krijg je meer inzicht in het proces en filosofie van Best Value. Je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je met Best Value jouw interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren en het rendement van een aanbesteding kunt verhogen.

Wij begeleiden tenders aan opdrachtnemers- en opdrachtgeverskant. Daarnaast trainen we de sleutelfiguren voor de interviews.

In deze training gaan we op de volgende onderwerpen in:

  • Best Value grondbeginselen, de theorie en de 4 fasen
  • Doelstellingen en prestaties, risico’s versus fouten
  • Oefenen met inschrijving, dominante informatie, metrics
  • Houding en gedrag, verwachtingen en interviews

Na afloop van de basistraining heb je kennis van de theorie en ben je klaar voor de inschrijving. De training duurt 3 dagdelen.

Veelgestelde vragen

Welk certificaat krijg ik bij deze training?

Voor Best Value certificering is een training met aansluitend een examen nodig. Deze training geeft de basics van Best Value zonder certificaat.

Hoe lang duurt de training en waar wordt hij gehouden?

De training neemt in de regel 8 uur in beslag en wordt bij jou op locatie gehouden.

Hoeveel personen kan ik laten trainen?

De training is geschikt voor maximaal 10 personen.

Is deze training alleen zinvol als je met Best Value gaat werken?

De theorie van Best Value is uitstekend geschikt voor het optimaliseren van een proces, voorkomen van faalkosten en optimaliseren van winst. Dus eigenlijk geschikt voor ieder bedrijf of proces dat zoekt naar slimme oplossingen voor projecten en processen.

Er staat dat dit product beschikbaar is. Hoe snel kan ik het krijgen?

Trainingen en begeleiding van Best Value adviseurs wordt altijd in samenspraak met je ingepland en is afhankelijk van de actuele capaciteit van onze trainers.

 

Anderen kochten ook