Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

In 1 oogopslag inzicht én overzicht

De Omgevingswet betekent een andere manier van denken, doen en communiceren voor overheden. Daarbij speelt complete en betrouwbare data over onze leefomgeving een cruciale rol. Zeker als burgers en beleidsmakers gelijkwaardig inzicht krijgen via het Omgevingsportaal.

Data die nu nog versnipperd is over verschillende in- en externe bronnen moet samengebracht worden in één portaal. Daarbij staat de consistentie van de gegevens voorop. Want op het moment dat de data in 2021 ontsloten wordt, wil je vervelende verrassingen voorkomen.

Dankzij de data-analyse leer je van databeheer in het verleden zodat je de juiste stappen kunt zetten voor de toekomst.

Met de data-analyse brengt onze adviseur in kaart hoe actueel, compleet en betrouwbaar de bestaande data is, of de data uit de basisregistraties op elkaar aansluit en in hoeverre de werkelijke situatie afwijkt van de geplande situatie. Denk bijvoorbeeld aan verschillen tussen bestemming en gebruik, oneigenlijk grondgebruik of bebouwing buiten een bouwblok.

De analyse geeft een duidelijk beeld van de kwaliteit en volledigheid van de beschikbare data. De resultaten van de analyse vertalen we naar een intuïtieve storymap en een bijeenkomst op locatie met de gegevensbeheerders en informatiemanagers. We bespreken wat er in de processen goed gaat én wat er beter kan. Daarnaast is de data-analyse omgevingswet een ideaal vliegwiel om aan de slag te gaan met slimmer (samen)werken binnen een datagedreven organisatie.

Meer informatie

Voor de data-analyse maken we voornamelijk gebruik van gegevens uit de basisregistraties en uit ruimtelijke plannen. De resultaten ontvang je als storymap of in GIS-formaat. Wanneer onze adviseur contact met je opneemt, kun je aangeven waar je voorkeur naar uit gaat.

 

Anderen kochten ook