Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Gemeenten bieden inwoners en bezoekers graag een schone en verzorgde openbare ruimte aan. Dit wordt onder andere bereikt door het inzetten van afvalbakken in de buitenruimte waarin inwoners en bezoekers afval kwijt kunnen.

Aan de hand van geografische kaart (spreidingskaarten) met plaatsbepalingen van afvalvoorzieningen en meldingen van overlast van afval wordt geïnventariseerd of er voldoende voorzieningen zijn. Daarnaast bekijken we waar er eventueel extra voorzieningen moeten worden geplaatst of bestaande voorzieningen kunnen worden verbeterd.

Aan de hand van plaatsingscriteria voor verschillende gebiedstypen stellen we voorwaarden voor de soort en plaats van afvalbakken. Daarnaast kijken we naar vorm, kleur, afvalfracties, spreiding etc. Zo beschikt de gemeente over een helder beleid om in de toekomt een efficiënt en beheersbaar afvalbakkenbestand op te bouwen en in stand te houden. Verzoeken van inwoners, bedrijven, winkeliers of instellingen kunnen hiermee eenduidig worden beoordeeld. Zo wordt een wildgroei aan afvalbakken in de openbare ruimte voorkomen.

De grote verscheidenheid aan gebieden in een gemeente maakt dat de afvaldruk per gebied ook sterk kan variëren. Hierop dienen de afvalbakken in te spelen.

De adviseur van Antea Group helpt je met het in kaart brengen van de afvalvoorzieningen en het opstellen van plaatsingscriteria. De adviseur brengt daarbij een advies uit over het terugbrengen en waar mogelijk voorkomen van zwerfvuil in jouw gemeente.

 

Veelgestelde vragen

Krijg ik een compleet advies voor aanpak zwerfafval?

Onze adviseur neemt de situatie met je door en bepaalt op basis van de beschikbare informatie welke maatregelen te nemen zijn in jouw gemeente of een gebied.

Hoeveel afvalbakken heb ik nodig?

Per situatie is dit verschillend. Onze adviseur neemt dit graag met je door op basis van de specifieke situatie.

 

Anderen kochten ook