Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Om de beschikbare budgetten voor het onderhoud van wegen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een helder inzicht in de huidige kwaliteit nodig. Want je wilt als gemeente weten waar je aan de slag moet om de beschikbare middelen effectief in te zetten.

Met de kwaliteitsontwikkeling wegen wordt aan de hand van de landelijke inspectiestandaarden (CROW methodiek) inzichtelijk gemaakt wat de huidige kwaliteit is van de wegen in jouw gemeente.  Kwaliteitsontwikkeling wegen verzamelt de waardeoordelen en geeft een rapportcijfer per gebied (centrum, woonwijken, buitengebieden) en per materiaal (asfalt, klinkers etc.). Zo krijg je inzicht in hoe de wegen er voor staan op basis van gemiddelde cijfers, wanneer een weg vervangen dient te worden en hoeveel het kost om het rapportcijfer te laten stijgen.

Krijg inzicht in de huidige kwaliteit van de wegen, ontvang advies voor de benodigde budgetten en hoe deze effectief ingezet kunnen worden.

De resultaten zijn verwerkt in een beheerrapport. Met de juiste tooling krijg je inzicht in wat beheerd wordt, wat de kwaliteit is en wat verwacht of noodzakelijk onderhoud is.

 

Anderen kochten ook