Bestel nu onze diensten en producten snel en eenvoudig online

Goed van start met de BRO

De BRO biedt volop kansen om sneller en veiliger tunnels te graven, nieuwe wijken te bouwen of te boren naar olie en gas of aardwarmte in de bodem. Informatie over onze ondergrond is gestandaardiseerd op één plek opgeslagen en toegankelijk. Gebruikers hoeven niet bij de verschillende loketten langs. Dat voorkomt dubbel onderzoek, biedt ruimte voor slim hergebruik van gegevens en zorgt voor een betere informatie-uitwisseling tussen overheden.

Tijdens de workshop Basisregistratie Ondergrond (BRO) geven we inzicht. Aan de hand van relevante cases en best practices gaan we in op de inhoud en de aanpak van de BRO. Want wat betekent deze basisregistratie voor de dagelijkse processen bij het ingenieursbureau of de afdelingen bodem of water? Welke stappen kun je zetten om je organisatie goed op de BRO in te richten? En hoe zorg je voor goede contractafspraken over het aanleveren van informatie?

De workshop is een eyeopener als het gaat over de inhoud en organisatorische impact van de wet BRO.

De BRO is de laatste registratie in het Stelsel van Basisregistraties. Met de BRO is iedere bronhouder verplicht om gegevens over de ondergrond centraal te registeren. Dat kan de bronhouder zelf doen of laten doen door een (externe) gegevensleverancier. De wet wordt sinds 1 januari 2018 gefaseerd ingevoerd, daarom is het belangrijk om nu snel concrete stappen te zetten.

In tegenstelling tot de andere basisregistraties kent de BRO geen groot opbouwtraject. De uitdaging ligt vooral in de manier waarop je de organisatie bewust maakt van de taken die uit deze wet voortkomen en helpt om deze efficiënt te organiseren. Na deze workshop heb je een duidelijk vertrekpunt voor de aanpak van de invoering van de BRO in jouw organisatie.

Meer informatie

De workshop BRO is op maat. Tijdsinvestering: een halve dag. Na afloop weet je welke processen, rollen en contracten goed ingevuld moeten zijn voor de implementatie van deze nieuwe wet.

 

Anderen kochten ook